Dekani i Fakultetit


          Prof.Ass.Dr. Haxhi Gashi
Dekan

Fakulteti Juridik
Rr. Agim Ramadani, p.n.
10 000 Prishtinë
Republika e Kosovës
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484
Fax. +381(0)38 229 744
E-mail: [email protected]