Prof.Dr.Rrustem Qehaja

rustem.qehaja@uni-pr.edu
Profesor asistent
Fakulteti Juridik
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484
 

C.V. PROF.DR. RRUSTEM QEHAJA


Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • E drejta e procedurës civile
  • E drejta e sigurimeve.