Prof.Dr.Abdulla Aliu

Profesor i rregullt
Fakulteti Juridik
abdulla.aliu@uni-pr.edu
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484

Ligjëron lëndët në Bachelor:

  • E drejta civile
  • E drejta kadastrale
  • Klinika juridike civile
  • E drejta sendore
  • E drejta e pronësise industriale

Ligjëron lëndët në Master:

  • E drejta civile III
  • E drejta civile IV
  • E drejta civile krahasuese
  • E drejta e pronësise industriale