Prof.Ass.Dr.Agim Paca

Profesor asistent
Fakulteti Juridik
agim.paca@uni-pr.edu
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484


C.V. Agim Paca - Shqip
C.V. Agim Paca - English


Ligjëron lëndët në Bachelor:

  • Informatika (programet e reja)
  • Financat dhe e drejta financiare
  • E drejta bankare

Ligjëron lëndët në Master:

  • E drejta doganore 
  • E drejta bankare kreditore.