Prof.Dr.Bedri Peci

Profesor i asocuar
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484


C.V. PROF.DR. BEDRI PECI
Ligjëron lëndët në Bachelor:

  • Financat dhe e drejta financiare
  • Klinika juridike fiskale
  • E drejta tatimore dhe buxhetore
  •  

Ligjëron lëndët në Master:

  • Aspekte ndërkombëtare të tatimeve
  • E drejta buxhetore dhe tatimore
  • Politika fiskale dhe sundimi i ligjit
  • E drejta komerciale tatimore