Prof.Dr.Beqir Sadikaj

Profesor i rregullt
Fakulteti Juridik
beqir.sadikaj@uni-pr.edu
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484

Ligjëron lëndët në Bachelor:

  • Sociologjia juridike
  • Sociologjia
  • Komunikimi masiv

Ligjëron lëndët në Master:

  • E drejta e mediave.