Prof.Dr.Hajredin Kuçi

hajredin.kuci@uni-pr.edu
Profesor i rregullt
Fakulteti Juridik
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484
C.V. PROF.DR.  HAJREDIN KUÇILigjëron lëndët në Bachelor:

  • E drejta nderkometare private
  • E drejta e unionit evropiane


Ligjëron lëndët në Master:


  • E drejta ndërkombëtare publike II
  • E drejta evropiane I
  • E drejta ndërkombëtare publike I
  • E drejta e unionit evropian