Prof.Dr. Hajredin Kuçi

Profesor i rregullt
Fakulteti Juridik
hajredin.kuci@uni-pr.edu
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484
C.V. PROF.DR.  HAJREDIN KUÇILigjëron lëndët në Bachelor:

  • E drejta ndërkombëtare private
  • E drejta e unionit evropian


Ligjëron lëndët në Master:


  • E drejta ndërkombëtare private II
  • E drejta evropiane I
  • E drejta ndërkombëtare private I
  • E drejta e unionit evropian 
  • E drejta evropiane private