Prof.Dr.Hajredin Kuçi

hajredin.kuqi@uni-pr.edu
Profesor i rregullt
Fakulteti Juridik
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484

Ligjëron lëndët në Bachelor:

  • E drejta nderkometare private
  • E drejta e unionit evropiane

Ligjëron lëndët në Master:

  • E drejta ndërkombëtare publike II
  • E drejta evropiane I
  • E drejta ndërkombëtare publike I
  • E drejta e unionit evropian