Prof.Dr.Haki Demolli

Profesor i rregullt
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484

Ligjëron lëndët në Bachelor:

  • Politika kriminale
  • Kriminalistika
  • Terorizmi
  • Taktika kriminalistike

Ligjëron lëndët në Master:

  • Kriminalistika II
  • Taktika kriminalistike II