Prof.Dr.Iliriana Islami

Profesor i asocuar
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484

Prof. asoc. Iliriana Islami - C.V.


Ligjëron lëndët në Bachelor:

  • Organizatat ndërkombëtare
  • E drejta ndërkombëtare  publike
  • E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut

Ligjëron lëndët në Master:

  • E drejta nderkombetare publike II
  • E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut II