Prof. Asoc. Visar Morina

Profesor i asocuar
Fakulteti Juridik
visar.morina@uni-pr.edu
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484C.V. Visar Morina - Shqip
C.V. Visar Morina - EnglishLigjëron lëndët në Bachelor:

Teoria dhe praktika parlamentare
E drejta kushtetuese

Administrimi lokal

E drejta e komunave

Gjygjësia kushtetuese

Ligjëron lëndët në Master:

E drejta elektorale.