Mr.Sc. Shefije Hasani

Ligjëruese
Fakulteti Juridik
shefije.hasani@uni-pr.edu
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484

Ligjëron lëndët në Bachelor: 

  • Gjuha angleze I
  • Gjuha angleze II