Ma.Sc. Fatos Abazaj

fatos.abazaj@uni-pr.edu
Zyrtar për çështje të studentëve
Fakulteti Juridik
038/229 063-105