Ma.Sc. Fatos Abazaj

Zyrtar për çështje të studentëve
Fakulteti Juridik
fatos.abazaj@uni-pr.edu
038/229 063-105