• Mirësevini në Fakultetin Juridik!

     

Nuremberg Moot Court 2017

 

Më shumë

Ftohen studentet e nivelit master të Fakultetit Juridik, të marrin pjesë në programin e mentorimit të cilin e organizon Oda e Avokatëve të Kosovës, së bashku me Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë.

Oda e Avokatëve të Kosovës, e përkrahur nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Misioni në Kosovë, shpall këtë:           ...

Më shumë

Prezantim nga Limak ASI / me datë 23 Shkurt 2017 në ora 14:00h, në Amfiteatrin e madh të Bibliotekës Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”

 Të nderuar studentë,

Ftoheni të merrni pjesë në prezantimin e Limak ASI, institutit të parë për shërbime të aeroportit në Kosovë, me datën 23 Shkurt 2017 në ora 14:00h, në Amfi...

Më shumë

KONKURS PËR ZGJEDHJE NË PROJEKTIN MENTORUES PËR USHTRIMIN E PROFESIONIT LIGJOR TË AVOKATISË PËR STUDENTET E FAKULTETIT JURIDIK TË UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS “HASAN PRISHTINA”

Fakulteti Juridik, në bashkëpunim me OSBE-në dhe OAK, organizon projektin mentorues per nxitjen e zhvillimit te profesionit te avokatisë për studentët femra të këtij fakulteti. Qëllimi i këtij proj...

Më shumë

Fakulteti Juridik, në bashkëpunim me OSBE-në dhe Odën e Avokatëve të Kosovës, përkrahin ushtrimin e profesionit ligjor të avokatisë për studentët e gjinisë femërore

 Fakulteti Juridik, në bashkëpunim me OSBE-në dhe Odën e Avokatëve të Kosovës, përkrahin ushtrimin e profesionit ligjor të avokatisë për studentët e gjinisë femërore
Më shumë