• Mirësevini në Fakultetin Juridik!

     

NJOFTIM PËR PUNË PRAKTIKE ME PAGESË PËR STUDENTËT E FAKULTETEVE JURIDIKE – 9 POZITA

Organizata jo-qeveritare “National Center for State Courts (NCSC)” ofron mundësi për punë praktike me pagesë për 9 studentë të apo të diplomuar të fakulteteve juridike të akredituara në...

Më shumë

NJOFTIM – Orari i mbajtjes së provimeve për Afatin e Qershorit 2020

Lajmërohen studentët e Fakultetit Juridik të studimeve Baçelor dhe Master, se provimet për Afatin e Qershorit 2020 parashihet të mbahen nga datë 20 Qershor deri më datë 20 Korrik.
Për datat ...

Më shumë

L A J M Ë R I M / MBROTJA VIRTUALE - ONLINE E PUNIMIT MASTER - Më datë 21.05.2020 në ora 11:00, bëhet mbrojtja virtuale-online e punimit Master

 UNIVERSITETI I PRISHTINËS “ HASAN PRISHTINA”
FAKULTETI JURIDIK

Studimet Master

Në bazë të Udhëzuesit për procedurat lidhur me mbrojtjet virtua...

Më shumë

L A J M Ë R I M / MBROTJA VIRTUALE - ONLINE E PUNIMIT MASTER - Më datë 19.05.2020 në ora 13:00, bëhet mbrojtja virtuale-online e punimit Master në Katedren Kushtetuese - Administrative

 UNIVERSITETI I PRISHTINËS “ HASAN PRISHTINA”
FAKULTETI JURIDIK

Studimet Master

Në bazë të Udhëzuesit për procedurat lidhur me mbrojtjet virtu...

Më shumë

Libraria Elektronike - ELSEVIER/ ScienceDirect

Udhëzuesi për qasje në librarinë elektronike ELSEVIER (Kliko këtu për ta shkarkuar udhëzuesin)...

Më shumë