Prodekan për qështje financiare

             
Prof. Dr. 
Prodekan pë qështje financiare 
 
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484
Fax. +381(0)38  229 744
E-mail: @uni-pr.edu