Prodekan për çështje mësimoreProf. Ass. Dr. Florent Muçaj                          

Prodekan për çështje mësimore

Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484
Fax. +381(0)38 229 744
E-mail:  [email protected]