Dekani i Fakultetit


          Prof.Asoc.Dr. Haxhi Gashi
Dekan

Fakulteti Juridik
Rr. Agim Ramadani, p.n.
10 000 Prishtinë
Republika e Kosovës
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484
Fax. +381(0)38 229 744
E-mail: [email protected]
 
                              C.V. Shqip (Kliko këtu)
                              C.V. English (Click here)
 


                                                                       Asist. në zyrën e Dekanit
                                                                       Sevdije Rexhepi
                                                                       E-mail:  [email protected]