Prodekan për qështje mësimoreProf. Ass. Dr. Besfort Rrecaj                             

Prodekan për çështje mësimore

Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484
Fax. +381(0)38 229 744
E-mail:  @uni-pr.eduC.V. Prof. Ass. Dr. Besfort Rrecaj (Shqip)

C.V. Prof. Ass. Dr. Besfort Rrecaj (Anglisht)Puna hulumtuese shkencore dhe Botime (Kliko këtu)

Research work and publications (Click here)