Kliko në linqet e mëposhtme për të parë syllabuset për secilin program studimi.

1. Programi Penal
2. Programi Civil
3. Programi Ndërkombëtar
4. Programi Financiar
5. Programi Kushtetues - Administrativ
6. Programi Kontratat dhe e Drejta Komerciale