INSTITUTI PËR HULUMTIME DHE STUDIME JURIDIKE (IHSJ) - Shpall konkurs për dy (2) pozita të lira për praktikant    Instituti për Hulumtime dhe Studime Juridike duke u bazuar në nenin 16 të Ligjit Nr. 03/L212 të Punës dhe Vendimit të Këshillit Drejtues të Institutit, shpall konkurs:


    për dy (2) pozita të lira për praktikant

    Për me shumë detaje klikoni këtu.