Njoftim për kandidatët e përzgjedhur për praktik në Institut

  FAKULTETI JURIDIK I UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS
  INSTITUTI PËR HULUMTIME DHE STUDIME JURIDIKE (IHSJ)
  NJOFTIM


  Pas intervistave të mbajtura me aplikantë me datë 20 nëntor 2019, komisioni vlerësues ka përzgjedhur për praktikant në “Institutin për Hulumtime dhe Studime Juridike”, sipas konkursit të datës 7 nëntor 2019 kandidatët:

  1. Albert Haliti dhe
  2. Etleva Zeneli.
  Prishtinë, 20.11.2019