Njoftohen studentët e vitit të parë të studimeve Bachelor se fotografimi për ID-Kartela do të bëhet në bazë të orarit si në vijim:
Fotografimi do të bëhet në zyren e IT-së, Kati III (Afër Qendres së karrierës së Fakultetit Juridik)

Studentët e pranuar në Afatin e parë 2014/15 Bachelor

Të Rregullt


Nga numri rendor 1 deri 60 më datë 24.11.2014 ora 09:00 - 12:00
Nga numri rendor 61 deri 130 më datë 24.11.2014 ora 13:00 - 15:00

Nga numri rendor 131 deri 190 më datë 25.11.2014 ora 09:00 - 12:00
Nga numri rendor 191 deri 260 më datë 25.11.2014 ora 13:00 - 15:00

Nga numri rendor 261 deri 330 më datë 26.11.2014 ora 09:00 - 12:00
Nga numri rendor 331 deri 390 më datë 26.11.2014 ora 13:00 - 15:00

Nga numri rendor 391 deri 450 më datë 27.11.2014 ora 09:00 - 12:00
Nga numri rendor 451 deri 520 më datë 27.11.2014 ora 13:00 - 15:00


Nga numri rendor 521 deri 580 më datë 01.12.2014 ora 09:00 - 12:00
Nga numri rendor 581 deri 650 më datë 01.12.2014 ora 13:00 - 15:00

Nga numri rendor 651 deri 720 më datë 02.12.2014 ora 09:00 - 12:00
Nga numri rendor 721 deri 770 më datë 02.12.2014 ora 13:00 - 15:00

Nga numri rendor 771 deri 840 më datë 03.12.2014 ora 09:00 - 12:00
Nga numri rendor 841 deri 900 më datë 03.12.2014 ora 13:00 - 15:00

Nga numri rendor 901 deri 1000 më datë 04.12.2014 ora 09:00 - 12:00

Me Korrespodencë, Jashtë vendit dhe Minoritete (Afati i Parë 2014/15) Datë: 04.12.2014 Ora: 13:00 - 15:00

Për të shikuar Numrin rendor, referohuni listave të rezultateve të shpallura për Afatin e Parë 2014/15 në këtë link:

http://juridiku.uni-pr.edu/Lajmet/4946.aspxStudentët e pranuar në Afatin Plotësues 2014/15 - Bachelor


Nga numri rendor 1 deri 60 më datë 05.12.2014 ora 09:00 - 12:00
Nga numri rendor 61 deri 130 më datë 05.12.2014 ora 13:00 - 15:00

Nga numri rendor 131 deri 280 më datë 08.12.2014 ora 09:00 - 12:00
Nga numri rendor 281 deri 432 më datë 08.12.2014 ora 13:00 - 15:00
Për të shikuar Numrin rendor, referohuni listave të rezultateve të shpallura për Afatin Plotësues 2014/15 në këtë link:

http://juridiku.uni-pr.edu/Lajmet/Rezultatet-e-provimit-pranues-te-Afatit-Plotesues-.aspx


Studentët e pranuar në vitin e parë 2014/15 të studimeve postdiplomike-master

Drejtimi Penal - më datë: 09.12.2014, Ora: 09:00 - 15:00
Drejtimi Civil - më datë: 10.12.2014, Ora: 09:00 - 15:00
Drejtimi Financiar - më datë: 11.12.2014, Ora: 09:00 - 15:00
Drejtimi Ndërkombëtar - më datë: 12.12.2014, Ora: 09:00 - 15:00
Drejtimi Kushtetues Administrativ - më datë: 15.12.2014, Ora: 09:00 - 15:00
Drejtimi Kontratat dhe e drejta komerciale - më datë: 16.12.2014, Ora: 09:00 - 15:00

Vërejtje: Studentët me rastin e Fotografimit duhet të dorëzojnë Fletëregjistrimin (Fletëregjistrimin për Semestër mund ta shkarkoni duke klikuar këtu) dhe një Fotografi, fotografia duhet të jetë e njejtë me fotografin e dorëzuar me rastin e regjistrimit në Administraten Qendrore. (Vlenë vetëm për studentët e studimeve BACHELOR)

Vërejtje: Studentët e studimeve postdiplomike MASTER, me rastin e fotografimit duhet të dorëzojnë fletëpagesen e Semestrit.