Programi Penal (Kliko këtu)

Programi Civil (Kliko këtu)

Programi Ndërkombëtar (Kliko këtu)

Programi Kushtetues Administrativ (Kliko këtu)

Programi Kontratat dhe e drejta komerciale (Kliko këtu)

Programi Financiar (Kliko këtu) 

p.s. Dorëzimi dhe konfirmimi i fletëpagesave për paraqitjen e provimeve bëhen pas datës 20 Gusht2020