Mr. Sc. Luz Balaj
Asistent
Katedra Kushtetuese - Administrative
[email protected]
Tel. +383(0)38 229 063 /+383(0)38 220 484