Mr. Sc. Luz Balaj

Asistent
Katedra Kushtetuese - Administrative
[email protected]
Tel. +383(0)38 229 063 /+383(0)38 220 484
 

C.V. MR.SC. LUZ BALAJ (Shqip)
C.V. MR.SC. LUZ BALAJ (Anglisht)