Rabit Miftari

Ligjërues (Gjuhë Frenge I dhe II)
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +383(0)38 229 063 /+383(0)38 220 484