Rabit Miftari

Ligjërues (Gjuhë Frenge I dhe II)
Fakulteti Juridik
[email protected]
+381(0)38 229 063/ 220 484