Prof. Ass. Dr. Besfort Rrecaj

Profesor Asistent
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +383(0)38 229 063 /+383(0)38 220 484

Konsultimet

E hënë: 9:00-10:00
E martë 9:00-10:00


Bachelor:
  • E drejta ndërkombëtare publike,
  • E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut,
  • Organizatat ndërkombëtare

C.V. - Prof. Ass. Besfort Rrecaj (Shqip)

C.V. - Prof. Ass. Besfort Rrecaj (Anglisht)
Puna hulumtuese shkencore dhe Botime (Kliko këtu)

Research work and publications (Click here)