Dr.sc. Dren Doli

Asistent
Katedra - Ndërkombëtare
[email protected]
+383(0)38 229 063/ 220 484/238
 


Ligjëron në lëndët:

- E drejta ndërkombëtare publike
- Organizatat ndërkombëtare
- E drejta diplomatike dhe konsulore
- Teoria e marrëdhënieve ndërkombëtare