Mr. Arta Vinca

Ligjëruese
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484
 

C.V. MR.   ARTA VINCA

Ligjëron lëndët në Bachelor:
  •  
  • Gjuhë angleze I
  • Gjuhë angleze II

Ligjëron lëndët në Master:
  • Gjuhë Angleze për juristë