Mr. Sc. Luz Balaj

Asistent
Katedra Kushtetuese - Administrative
[email protected]
+381(0)38 229 744
 

C.V. MR.SC. LUZ BALAJ (Shqip)
C.V. MR.SC. LUZ BALAJ (Anglisht)