Dr.sc. Fitore Morina

Asistent
Fakulteti Juridik - Katedra Juridiko-Financiare
[email protected]
+381(0)38 229 063/ 220 484


C.V. Fitore Morina - Shqip
C.V. Fitore Morina - English