Dr.sc. Bashkim Preteni

Asistent Dr
Fakulteti Juridik
[email protected]
+383(0)38 229 063/ 220 484