Prof.Ass.Dr. Avni Puka

Profesor Asistent
Katedra penale
[email protected]
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484C.V. Dr.sc. Avni Puka (Shqip)