Mr.sc. Bashkim Jupolli

Asistent
Katedra juridiko - Penale
[email protected]
Tel. +383(0)38 229 063 /+383(0)38 220 484


C.V. Bashkim Jupolli - Shqip
C.V. Bashkim Jupolli - English