Mr.sc.Donikë Qerimi

Asistent
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +383(0)38 229 063 /+383(0)38 220 484C.V. Donika Qerimi - Shqip
C.V. Donika Qerimi - English