Dr.sc. Flamur Hyseni

Asistent
Katedra administrativo - kushtetuese
[email protected]
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484

C.V. Flamur Hyseni - Shqip
C.V. Flamur Hyseni - English