Mr.sc.Islam Pepaj

Asistent
Katedra administrativo - kushtetuese
[email protected]
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484


C.V. Mr.Sc. Islam PEPAJ (Shqip)

C.V. Mr.Sc. Islam PEPAJ (Anglisht)