Prof.Ass.Dr. Islam Pepaj

Profesor Asistent
Katedra administrativo - kushtetuese
[email protected]
Tel. +383(0)38 229 063 /+383(0)38 220 484


C.V. Mr.Sc. Islam PEPAJ (Shqip)

C.V. Mr.Sc. Islam PEPAJ (Anglisht)