Mr.sc.Kujtim Kerveshi

Asistent i ri
Katedra juridiko - civile
[email protected]
Tel. +383(0)38 229 063 /+383(0)38 220 484


C.V. Kujtim Kerveshi - Shqip
C.V. Kujtim Kerveshi - English