Prof.Asoc.Dr. Rrustem Qehaja

Profesor i Asocuar
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +383(0)38 229 063 /+383(0)38 220 484
 

C.V. Rrustem Qehaja - Shqip
C.V. Rrustem Qehaja - English

Ligjëron lëndët në Bachelor:

  • E drejta procedurale civile 
  • E drejta procedurale civile (Pjesa e veçantë)
  • E drejta e sigurimeve.