Prof.Dr.Remzie Istrefi

Profesor asistent
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484
 Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • E drejta ndërkombëtare për drejtat e njeriut.