Prof. Asoc. Dr. Remzije Istrefi

Profesor i Asocuar
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +383(0)38 229 063 /+383(0)38 220 484
 Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • E drejta ndërkombëtare për drejtat e njeriut.