Prof. Ass. Dr. Fisnik Korenica

Profesor Asistent
Katedra - Kushtetuese Administrative
[email protected]
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484