Prof. Ass. Dr. Fisnik Korenica

Profesor Asistent
Katedra - Kushtetuese Administrative
[email protected]
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484
 Ligjëron në lëndët:

Fillet e së drejtës
Retorika dhe shprehja juridike