Prof.Dr. Fatmir Sejdiu

Profesor
Fakulteti Juridik
[email protected]
+381(0)38 229 063/ 220 484


C.V. Fatmir Sejdiu - Shqip
C.V. Fatmir Sejdiu - English


Ligjëron lëndët në Bachelor:

Historia e institucioneve shtetërore dhe juridike
Historia e shtetit dhe e së drejtës shqiptare