Prof.Ass.Dr.Agim Paca

Profesor Asistent - Profesor në pension
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +383(0)38 229 063 /+383(0)38 220 484


C.V. Agim Paca - Shqip
C.V. Agim Paca - English


Ligjëron lëndët në Bachelor:

  • Informatika (programet e reja)
  • Financat dhe e drejta financiare
  • E drejta bankare

Ligjëron lëndët në Master:

  • E drejta doganore 
  • E drejta bankare kreditore.