Prof.Dr.Enver Hasani

Profesor i rregullt
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484

Curriculum Vitae - Shqip
Curriculum Vitae - English

Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • Organizatat ndërkombëtare 
  • E drejta ndërkombëtare publike
  • Teoria e marrëdhënjeve ndërkombëtare Ligjëron lëndët në Master:

  • Çështjet aktuale të së drejtës ndërkombëtare
  • Marrëdhënjet  ndërkombëtare
  • Organizatat ndërkombëtare.