Prof.Dr.Faik Brestovci

Profesor në pension(emeritus)
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484

 Ligjëron lëndët në Bachelor:

  • Procedura civile III.