Prof.Dr.Gjyljeta Mushkolaj

Profesor i asocuar
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +383(0)38 229 063 /+383(0)38 220 484


C.V. Gjyljeta Mushkolaj - Shqip
C.V. Gjyljeta Mushkolaj - English


Ligjëron lëndët në Bachelor:

Fillet e së drejtësLigjëron lëndët në Master:

Hyrje ne organizatat joqeveritare.