Prof.Dr. Hajredin Kuçi

Profesor i rregullt
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +383(0)38 229 063 /+383(0)38 220 484
C.V. Hajredin Kuçi - Shqip

C.V. Hajredin Kuçi - English

Ligjëron lëndët në Bachelor:


  • E drejta ndërkombëtare private
  • E drejta e unionit evropian
  • E drejta ndërkombëtare private konvencionale (Moduli i shkencave ndërkombëtare)


Ligjëron lëndët në Master:


  • E drejta ndërkombëtare private I
  • E drejta ndërkombëtare private II
  • E drejta evropiane I
  • E drejta e unionit evropian 
  • E drejta evropiane private