Prof.Dr.Haki Demolli

Profesor i rregullt
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +381(0)38 229 063/ 220 484C.V. Haki Demolli - Shqip
C.V. Haki Demolli - English

Ligjëron lëndët në Bachelor:

Politika kriminale
Kriminalistika
Terorizmi
Taktika kriminalistike

Ligjëron lëndët në Master:


Taktika kriminalistike