Prof.Asoc.Dr. Hamdi Podvorica

Profesor në pension
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +383(0)38 229 063 /+383(0)38 220 484C.V. PROF.DR. HAMDI PODVORICA

Ligjëron lëndët në Bachelor:

  • E drejta familiare dhe trashigimore
  • Klinika juridike nga e drejta familjare dhe trashigimore

Ligjëron lëndët në Master:

  • E drejta familiare II
  • E drejta trashigimore.