Prof.Dr.Hava Ismajli

Profesor i asocuar
Fakulteti Juridik
[email protected]
Tel. +383(0)38 229 063 /+383(0)38 220 484C.V. PROD.DR. HAVA ISMAJLI


Ligjëron lëndët në Bachelor:

  • E drejta e punës
  • E drejta ndërkombëtare e punës
  • E drejta sociale
  • E drejta e sigurimit ndërkombëtar

Ligjëron lëndët në Master:

  • E drejta e sigurimit social
  • E drejta e punës II.